UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Taraflar

Satıcıya İlişkin Bilgiler

Ticari Unvan : Tarık Gül – T.G Style
(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres : Bozkurt Mah. Seymen Sk. Arda Apt. No:30 İç Kapı No:5 Şişli/İstanbul
V.D.N : Şişli V.D – 57355410336
E-posta Adresi : info@qodbodrum.com

 

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta Adresi :

 

Madde 2: Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.qodbodrum.com/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürün

İş bu sözleşmenin konusu ürün; www.qodbodrum.com/ adresinde alıcının almayı kabul ettiği ve ön bilgilendirme formunun 4. Maddesinde ve aşağıda detay ve nitelikleri yazılı ürün ya da ürünlerdir. Bu ürünlere ait bilgi ve belgeler satıcı tarafından alıcıya gönderilmektedir. Aynı zamanda satıcı bu kayıtları saklamaktadır.

Açıklama Adet: Toplam Tutar:
İndirim Tutarı
Ödeme Şekli
Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

Madde 4: Genel Hükümler

18 yaşından gün almamış kişiler www.qodbodrum.com/ adresli internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ederek 18 yaşından büyük olduğunu deklare etmiş olur. Satıcı, www.qodbodrum.com/ internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, www.qodbodrum.com/ ‘dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

Madde 5: Değiştirme Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirme hakkının kullanılması için ALICI’nın, bu süre içinde SATICI’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün 5. maddede anlatılan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Değiştirme hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde ALICI internet mağazasından satın almak istediği yeni ürünü seçmelidir. Seçilen ürünün bedeli, değiştirilmek istenen ürünün bedelinden yüksek ise aradaki fark kadar fatura kesilir ve ücreti ALICI tarafından ödenir. Değiştirilmek istenen ürünün fiyatının daha yüksek olması durumunda ise para iadesi yapılmaz. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Değiştirme hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. SATICI, Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden değiştirme hakkının var olduğunu ve değiştirme bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren değiştirme işlemini gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Bu değiştirme işleminin herhangi bir tekrarlanma kısıtlanması bulunmamaktadır.

 

Madde 6: Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. (Kişiye özel üretilen üretilen ürünler bu kapsama girmez.) Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),
  2. b) İade formu,
  3. c) Bu belgelerin SATICIya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 gün içinde ürün iade alınır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddeye ek olarak aşağıdaki uyarıların da dikkate alınması gerekmektedir. Tüketici’nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Madde 7: Satıcının Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Alıcı’ya iade eder. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya www.qodbodrum.com/ sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Alıcı ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcı’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcı’ya aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

Madde 8: Garanti Koşulları

SATICI, www.qodbodrum.com/ sitesinden satışını yaptığı her ürünün garantisini sunmaktadır ve garanti belgelerini ürünle birlikte ALICI’ya göndermekle yükümlüdür. Ürün faturası garanti belgesi yerine geçer. Garanti belgesi (faturası) bulunmayan ürünlerin, garantileri bulunmamaktadır. Bu noktada SATICI, ilgili işlemlerde ALICI’ya yardımcı olacaktır. Garanti belgesi (faturası) ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 9: Borçlunun Temerrüdü

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde; borçlu, borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 10: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez Adliyesi Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI ALICI
Tarık Gül – T.G Style
Tarih: